Naprawa palet i recycling opakowań drewnianych

Palety, jako produkty wielokrotnego użytku, często ulegają uszkodzeniom, co znacznie skraca ich żywotność i wyklucza je z obiegu. Naprawa palet musi bowiem spełniać
normy jakościowe.
EURO-BAN naprawia palety i współpracuje z podmiotami posiadającymi ważne zezwolenia na naprawę palet EUR EPAL.

Działając w oparciu o zasady logistyki koordynujemy wszelkie potrzeby naszych klientów także w zakresie recyclingu opakowań drewnianych.
Oprócz wymiany palet uszkodzonych na pełnowartościowe mogą Państwo pozbyć się w prosty i najmniej kosztowny sposób starych zużytych opakowań drewnianych
zajmujących cenną powierzchnię zakładu oddając je jako odpad.
Posiadamy wszystkie konieczne urzędowe zezwolenia na odbiór, magazynowanie, transport i recycling odpadów z drewna na terenie całej Polski.

Dla odpadów drewnianych wydajemy kartę przekazania odpadów.
Gwarantujemy wysoką jakość naszych usług.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę